Отмяна на полета: Уверено преминаване през бурята на тревожността