Лечениено на страховата невроза с билки – “мисия възможна”