Връзка между наднорменото тегло и страховата невроза

Фактори, провокиращи страховата невроза