Лечение на страхова невроза при различни степени от заболаването

Как се лекува страхова невроза?