Лечение на страхова невроза при различни степени от заболаването