Странични ефекти при лечението на страхова невроза