Учените не успяват да намерят нов лек за страхова невроза