Лечение на страхова невроза с поведенческа терапия

Когато става въпрос за страхова невроза, всички изследвани сочат терапията като най-ефективното средство за лечение.

Това е така, защото терапията за разлика от лекарствата лекува симптомите, създаващи проблема.

Терапията може да помогне да се открият основните причини на страховете и тревогите; да ви научи как да се отпускате, да погледнете към ситуациите по нов по-малко страшен подход и да откриете начин за справяне с проблема.

Терапията ви дава средствата за преодоляване на страховата невроза и ви учи да ги използвате.

Има различни видове неврози, затова терапията трябва да бъде пригодена към конкретния случай. Продължителността на терапията също е индивидуална и зависи от степента и сериозността на разстройството. Според Американската психиатрична асоциация, много хора значително се подобряват след 8-10 терапевтични сесии.

Много различни видове терапии се използват за лечение на страхова невроза, но водеща е познавателната поведенческа терапия. Всяка терапия може да се използва самостоятелно или в съчетание с друг вид терапия. Може да се провежда индивидуално или в група, състояща се от хора с подобни проблеми.

Когнитивно-поведенческа терапия (КПТ)

КПТ е най-често прилаганата терапия за лечение на страхова невроза. Изследванията доказват ефективността й в лечението на паническо разстройство, фобии, социална страхова невроза и обикновена.

КПТ се насочва към негативните модели и деформации, по начина по който гледаме към света и към себе си. Както и името подсказва, тя включва два основни компонента:

страхова невроза и поведенческа терапия
Страховата невроза се лекува успешно с поведенческа терпия

Когнитивна(познавателна) терапия – тя изследва как отрицателните мисли или знания допринасят за безпокойството;

Поведенческа терапия – тя се занимава с реакциите и поведението на пациента в ситуации, отключващи безпокойството.

Основната идея на КПТ е при лечение на страхова невроза е, че нашите мисли, не събитията, са тези които провокират чувствата. С други думи, не ситуацията в която се намираме определя чувствата ни, а възприемането на тази ситуация.

Споделете:

Изпратете коментар