Лечение при страхова невроза

Известно за страхова невроза лечение

Основен момент за страхова невроза лечение се използва най-често срещания метод –

когнитивната терапия. Лечението протича на няколко важни етапа. Първият е информационния. Болните и техните близки трябва постоянно да са запознати с близка информация за болестта, неговите възможни причини и симптоми.

Заливането с много информация от този вид до голяма степен ще помогне за страхова невроза лечение.

Те трябва да са наясно, че техните страхове са нереални и необосновани. За да започне лечението нормално трябва да се помогне на болните да изменят своят начин на мислене.

Ако не могат сами, то трябва да се потърси и помощ от психотерапевт.

Основната цел е пациентът да придобие една по-положителна представа за живота.

При поведенческата терапия на страхова невроза лечението се концентрира върху усилията на това да се помогне на болния да си върне контрола над своето поведение.

Известни са редица нарушения, влияещи се от поведенческата  намеса. В това число влизат фобии, алкохолизъм, антисоциално поведение и др.

Когато има поведение, което е свързано с тревожност,лечебната  терапията има за цел да пречупи порочния кръг, появяващ се от избягването на стимула – например страх от височини – или от бягство от средата, с която човек свързва този стимул.

Страхова невроза
Страхова невроза и лечението й

Това става като болният се поставя в среда, където има височина в търпима форма.

В момента, в който пациента осъзнае причината за своите страхове, то пристъпите на паника драстично намаляват.

Неврозата може да бъде излекувана и по-бързо, ако пациентът има контакт с терапевт.

Споделете:

Изпратете коментар